Wetsvoorstel links en rechts inhalen

D

S Reageer! ()

Nieuw

​De VVD'er Ton Elias is gecharmeerd van het Amerikaanse 'keep your lane'-principe, waarbij automobilisten in principe op dezelfde rijbaan blijven en elkaar dus links en rechts mogen inhalen. Er zijn signalen dat dit een aantal voordelen oplevert, zei hij. Het lost ergernissen op als bumperkleven, onnodig links rijden en inhalende vrachtauto's. Ook zorgt het voor minder onverwachte manoeuvres, wat volgens Elias leidt tot minder ongelukken. Verder wees hij op een betere doorstroming, wat weer tot minder files leidt. Het laatste onderzoek naar rechts inhalen is inmiddels twintig jaar oud, zei Elias. Hij vroeg daarom bij minister Schultz vcan Haegen (Infrastructuur en Milieu) om een nieuw onderzoek. Als de uitkomst daarvan is dat het onverstandig en gevaarlijk is, dan moet ‘keep your lane’ niet worden ingevoerd. “Maar we moeten niet de ogen sluiten voor nieuwe ontwikkelingen.”

Laat een reactie achter