Verkeersveiligheid een nationale prioriteit

D

S Reageer! ()

Nieuw

Een zeer grote en niet eerder vertoonde alliantie van maar liefst 32 organisaties roept de politiek op om van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. Alleen zo kan het stijgende aantal doden (621) en ernstig gewonden (meer dan 21.000) per jaar een halt worden toegeroepen. De partijen hebben een plan uitgewerkt met vijf speerpunten om het veiliger te maken in het verkeer. Dat maken de organisaties, onder aanvoering van ANWB, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Verkeersveiligheidsonderzoek, Veilig Verkeer Nederland en het Verbond van Verzekeraars, vandaag bekend. Opvallend is dat het openbaar ministerie één van de ondertekenaars is en dat in het plan van aanpak onder meer gepleit wordt om meer handhaving. Dat kan volgens de opstellers leiden 70 tot 90 doden per jaar minder.  Verkeersdoden  Het aantal verkeersdoden stijgt voor het eerst sinds jaren (van 570 in 2014 tot 621 in 2015). Ook het aantal ernstig gewonden neemt al jaren toe (meer dan 21.000), terwijl het afgelopen jaar ook het aantal aanrijdingen met 50.000 steeg tot bijna 850.000. In mei worden de nieuwe cijfers over 2016 verwacht en gevreesd wordt dat de stijging zich doorzet. "Dat zoveel organisaties de handen ineenslaan voor een betere verkeersveiligheid, geeft wel aan hoe urgent de situatie is", zegt ANWB-directeur Frits van Bruggen. "Ongevallen zorgen dagelijks voor enorm veel leed bij slachtoffers en nabestaanden. Kijkend naar onder meer letsel, materiële schade en kosten door vertraging loopt de jaarlijkse kostenpost op tot 14 miljard euro." In het Verkeersveiligheidsmanifest stellen de organisaties dat het aantal verkeersslachtoffers niet met één maatregel kan worden teruggebracht. "Alleen een combinatie van degelijke infrastructuur, veilige voertuigen en goed gedrag helpt het aantal doden, gewonden en schadegevallen terug te dringen", zegt Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars.  Kabinet  "Alle partijen zijn ervan overtuigd dat we nú moeten ingrijpen, want het gestelde doel van het kabinet om in 2020 maximaal 500 doden en 10.600 ernstig gewonden te hebben, halen we gewoon niet", meent Weurding.

Laat een reactie achter