Steeds meer auto’s met dashcam

D

S Reageer! ()

Nieuw

De populariteit van de dashcam neemt toe, nu de beelden die het apparaat maakt steeds vaker worden ingezet om schade te verhalen bij verkeersongevallen. In ons land is het aantal gebruikers in een jaar tijd van 45.000 toegenomen tot bijna 75.000 nu. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoekbureau Gfk. Maar automobilisten en motorrijders zijn gewaarschuwd omdat in een aantal landen het gebruik van een dashcam in verband met de privacywetgeving verboden is. Zeker wintersporters die de komende tijd afreizen naar Oostenrijk moeten uitkijken voor een bekeuring. In Nederland is het gebruik van een dashcam toegestaan en worden de beelden ook vaak in de rechtbank gebruikt om aan te tonen of iemand schuldig is bij een ongeval. "Het is een welkome aanvulling. Om de bewijslast rond te krijgen vertellen beelden soms het hele verhaal", zegt Achilles Damen, verkeersofficier van justitie. België niet verboden Als bewijs: Het is aan de rechter om te besluiten of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs. Voor de rechtsgeldigheid van de opname moeten gefilmde personen direct na een ongeval op de hoogte worden gebracht dat opname wordt gebruikt in een procedure Note: Het zonder uitdrukkelijke toestemming van gefilmde personen is het verspreiden of publiceren van beelden verboden. Aanbevolen wordt beelden zo snel mogelijk te verwijderen. Denemarken niet verboden Als bewijs: Geen informatie beschikbaar Note: De dashcam en het snoer mogen het zicht niet blokkeren.Het is niet toegestaan zonder toestemming te filmen op privé terreinen. Daarnaast moet rekening gehouden worden met privacywetgeving. Duitsland Er is geen specifieke wetgeving maar gebruik wordt afgeraden Als bewijs: In uitzonderlijke gevallen kan een rechter toestemming geven voor het gebruik van beelden. Dit betreft alleen korte beelden van 30seconden die telkens overschreven worden. Note: De Duitse rechter heeft een uitspraak gedaan over het gebruik van dashcams. Hieruit blijkt dat het gebruik van een dashcam/publiceren van de beelden is niet toegestaan vanwege privacyschending en dat een boete wordt opgelegd. Engeland niet verboden Als bewijs: Geen informatie beschikbaar Note: De dashcam mag niet afleiden en mag het zicht niet belemmeren. De privacywetgeving moet worden gerespecteerd bij publiceren van beelden. Finland niet verboden Als bewijs: De beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure. Note: Het verspreiden of publiceren van de beelden is  verboden als dit kan leiden tot een schending van de privacy van de gefilmde personen. Frankrijk niet verboden Als bewijs: De beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure. Note: De privacywetgeving moet worden gerespecteerd bij het publiceren van de beelden. Hongarije niet verboden Als bewijs: De beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure. Note: Filmen mag alleen in lage resolutie. Niet benodigde data moet binnen 5 dagen gewist worden. Het publiceren van de beelden is alleen toegestaan als de beelden zijn geanonimiseerd i.v.m. wetgeving met betrekking tot databeveiliging en privacywetgeving. Beelden moeten worden bescherm tegen onbevoegde toegang door derden. Italië niet verboden Als bewijs: Geen informatie beschikbaar Note: Er is wetgeving m.b.t. data beveiliging en privacy. Ook kentekenplaten worden gezien als privacy gevoelig en mogen dus niet zonder toestemming gepubliceerd worden. Kroatië niet verboden Als bewijs: Geen informatie beschikbaar Note: Er moet rekening gehouden worden met de privacywetgeving. Het maken van filmopnames kan verboden zijn zoals bijvoorbeeld bij grensovergangen. Luxemburg verboden Als bewijs: Beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure. Note: Wetgeving met betrekking tot databeveiliging verbiedt nadrukkelijk het gebruik van de dashcam. Je mag wel een dashcam meenemen maar niet gebruiken. Let op: het filmen met een dashcam wordt gezien als strafbaar feit. Hiervoor kun je vervolgd worden.  Nederland niet verboden Als bewijs: Het is aan de rechter om te besluiten of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs Note: Bij publicatie van de beelden moet rekening gehouden worden met de privacy. Publicatie kan verboden zijn als personen zijn te identificeren. Noorwegen niet verboden Als bewijs: De beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure. Note: Het is niet toegestaan de beelden te delen via social media. Oostenrijk verboden Als bewijs: Beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure. Let op: je kunt een boete krijgen omdat je hebt gefilmd met een dashcam. Note: Er geldt een algemeen verbod op het zonder toestemming filmen van personen in openbare ruimten. Dit verbod geldt ook voor dashcamopnames. Polen niet verboden Als bewijs: Het is aan de rechter om te besluiten of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs. Note: Bij publicatie van de beelden moet rekening gehouden worden met de privacy. Portugal verboden Als bewijs: Geen informatie beschikbaar. Note: Het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens zoals dashcambeelden mag alleen als er een vergunning is afgegeven door de Portugese Data Protection Autoriteit. Slovenië niet verboden Als bewijs: Geen informatie beschikbaar. Note: Het is niet toegestaan beelden te publiceren, die te herleiden zijn tot personen, tenzij er toestemming door de betrokkenen is gegeven. Spanje ten zeerste afgeraden Als bewijs: Geen informatie beschikbaar. Er mag niet zomaar gefilmd worden in openbare ruimte. Note: De dashcam mag niet afleiden, mag het zicht niet belemmeren en mag niet bediend worden tijdens het rijden. Er gelden specifieke regels m.b.t. databeveiliging. Er is toestemming nodig van inzittenden. Tsjechië niet verboden Als bewijs: Beelden mogen gebruikt worden in een juridische procedure. De tegenpartij moet hiervan wel op de hoogte worden gesteld. Het beeldmateriaal wordt gezien als indirect bewijs. Note: De dashcam mag het zicht niet belemmeren. Het is niet toegestaan de beelden zonder toestemming te publiceren. Zwitserland ten zeerste afgeraden Als bewijs: Het is aan de rechter om te besluiten of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs. Het gebruik van een dashcam is in verband met privacywetgeving problematisch Note: De dashcam mag alleen op het dashboard of windscherm en mag het zicht daarbij niet belemmeren. De dashcam mag niet bediend worden tijdens het rijden. Publicatie van beelden valt onder de privacywetgeving. Zweden  niet verboden Als bewijs: Geen informatie beschikbaar. Note: De privacywetgeving moet worden gerespecteerd bij het publiceren van beelden. Gemaakte opnames moeten continu overschreven worden.

Laat een reactie achter