Snelheidsverlaging (30 km/uur) binnen de bebouwde kom

D

S Reageer! ()

Nieuw

Veilig Verkeer Nederland pleit voor een snelheidsverlaging binnen de bebouwde kom naar 30 km/uur, met uitzonderingen voor doorgaande wegen. Deze maatregel is vooral gunstig voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers, doordat een lagere snelheid de remweg verkort en de impact bij een ongeval vermindert. Statistieken tonen aan dat een maximale snelheid van 30 km/uur de overlevingskans van een voetganger bij een botsing met een auto verhoogt naar 95%. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) schat dat deze maatregel 22-31% van het aantal verkeersdoden en -gewonden kan voorkomen.

Veilig Verkeer Nederland stelt voor om 30 km/uur de norm te maken, tenzij een wegbeheerder kan aantonen dat een hogere limiet noodzakelijk is. Dit zou de weginrichting vereenvoudigen en kostenefficiënter maken. Hoewel er al steun is voor deze verlaging, is de regelgeving nog niet aangepast. Veilig Verkeer Nederland participeert actief in overleg- en werkgroepen, ondersteunt gemeenten bij snelheidsverlagingstrajecten en pleit voor een maximumsnelheid van 15 km/uur in straten zonder trottoirs. Hun campagne "Meedoen is makkelijk" benadrukt de individuele verantwoordelijkheid voor veilig verkeersgedrag.

Laat een reactie achter