​Nieuwe rijcursus kan file oplossen

D

S Reageer! (1)

Nieuw

De cursus defensief rijgedrag kan een antwoord zijn op het fileprobleem in Nederland. Directeur R. Kant van het Instituut voor Rij- en Verkeersgedrag (IRV) zei dit in Utrecht tijdens een mini-symposium over jeugdige verkeersdeelnemers. De bijeenkomst was georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Verkeerseducatie Nederland (VEN). Beide instellingen vinden het aantal jongeren dat jaarlijks bij een verkeersongeval is betrokken (ruim 22.000) veel te groot. In 1995 kwamen 382 jongeren om in het verkeer, wat betekent dat dit doodsoorzaak nummer een is onder jongeren tussen de 16 en 24 jaar. Jeugdigen tot 25 jaar hebben bovendien 2,5 tot drie keer zoveel kans bij een ernstig verkeersongeval betrokken te raken dan ouderen. Heavy Traffic is het nieuwe jongerenplan van VVN en VEN, waarin een verkeersopleiding speciaal voor jongeren wordt ontwikkeld. Doel van het gepresenteerde plan is om het aantal jonge verkeersslachtoffers op lange termijn terug te dringen. Onderdeel van Heavy Traffic is een nieuwe rijvaardigheidsopleiding voor jongeren tot 24 jaar. In deze opleiding dienen cursisten een dagdeel te besteden aan de cursus defensief rijgedrag. Bij deze stoomcursus moet de leerling een mentaliteitsverandering ondergaan. “Als iedereen verder vooruit kijkt en bij voorbeeld niet plots remt of optrekt, verloopt de verkeersstroom beter”, aldus Kant. “Tijdens de cursus leren verkeersdeelnemers elkaar beter begrijpen. Verbetering van de mentaliteit van weggebruikers kan een groot deel van het fileprobleem wegnemen. In de Verenigde Staten bestaat deze cursus al sinds 1960 en zijn er goede resultaten mee geboekt.” Inmiddels zijn een theorie- en een praktijkboek ontwikkeld voor rijscholen die gebruik gaan maken van de Heavy-Traffic-lesstof. Ook het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is voorstander van de nieuwe methode. P. van Driel, directeur productmanagement van het CBR, zei in Utrecht dat Heavy Traffic een middel kan zijn om het grote gat in de verkeerseducatie tussen basisschool en rij-opleiding te verkleinen. “Nu krijgen kinderen tussen het behalen van het fietsdiploma en de cursus voor auto, motor of bromfiets geen educatie. Dat moet echt veranderen.” Ondertussen hebben jongeren de nodige twijfels over Heavy Traffic. Aan zo'n spaarplan met rijbewijsgarantie zitten natuurlijk goede kanten, vinden jongeren, maar in lessen in verkeersveiligheid zijn zij niet echt geinteresseerd. “Op zich is het een heel goed plan”, zegt Annelies van Ittersen (15). “Maar ik krijg rijlessen van mijn vader als ik achttien ben. Als hij betaalt, zou ik wel meedoen aan Heavy Traffic. Nu betaalt mijn pa een keer het examen en daarna moet ik het zelf betalen.” Ook Adi Rajono (14) vindt het jongerenplan ook een goed idee. Hij wil wel meedoen als het mag van zijn moeder. “Het is goedkoper en je hebt meer kans dat je je rijbewijs haalt.” Andere jongeren vragen zich af of het spaarplan wel loont. De 15-jarige Darya van Haastert bijvoorbeeld. Zij denkt dat het plan 'meestal duurder' is dan rijlessen nemen bij een alledaagse rijschool, vooral als je in een keer slaagt. Zij denkt niet dat ze gaat meedoen aan Heavy Traffic. “Ik heb het er niet voor over, want mijn ouders betalen toch mijn praktijklessen.”

Reacties

Gus Kemper op 2015 08 21

In haar proefschrift “Protecting pre-license teens from road risk; Identifying Risk-contributing factors and quantifying effects of intervention Strategies” vermeldt mevrouw dr. D. Twisk dat “het geven van demonstraties of aanleren van vuistregels in verkeerseducatieprogramma’s is niet voldoende om jonge adolescenten (10-17 jaar) voor te bereiden op complexe en gevaarlijke verkeerssituaties. Jongeren moeten juist oefenen in situaties, om meer ervaring op te doen. Bovendien blijken kortdurende educatieprogramma’s, ongeacht of ze zich richten op het vergroten van inzicht of vergroten van angst, minder effectief dan gedacht”(bron: SWOV). Hierom stel ik voor het volgende verkeerseducatieplan voor het onderwijs op te zetten:

Basisschool: fietslessen op het schoolplein;
Voortgezet onderwijs: fietslessen op straat (volgens Engels methode) en vanaf 16,5 jaar autorijlessen (voertuigbeheersing) in parcours (parkeerplaats en afgesloten wegen). Na het behalen van CBR-theorie-examen en het voldoende beheersing van het voertuig wordt de leerling doorverwezen naar een rijschool in haar/zijn buurt. Ouders van leerling die een rijbewijs willen behalen, krijgen een cursus om hun kinderen met rijbewijs te begeleiden. Naast fiets- en autorijlessen, krijgen leerlingen navigatie (gps, kaarten en kompas)- en stressreductietraining (zoals Mindfulness). De stressreductietraining wordt gebruikt tijdens drukke verkeer en het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Heavy Traffic en andere soortelijke plannen kunnen worden overgeslagen.

Laat een reactie achter