Minder verkeersfiles door slimmere brugbediening

D

S Reageer! ()

Nieuw

We staan in de toekomst met zijn allen veel minder lang te wachten voor een open brug. Een nieuw systeem dat bepaalt wanneer brugwachters de bruggen het beste kunnen openen, moet de overlast voor het wegverkeer en de scheepvaart tot een minimum beperken. 'Het begin van de toekomst', noemt de Noord-Hollandse gedeputeerde Elisabeth Post het systeem dat in opdracht van die provincie is ontwikkeld. Het Brug Management Systeem (BMS) koppelt de meest actuele informatie over wegverkeer en scheepvaart aan elkaar, zodat brugwachters op basis daarvan hun besluiten kunnen nemen. Post:,,Deze investering in innovatie levert tijdwinst op voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart.'' In 2017 zullen 130 bruggen en sluizen zijn gekoppeld aan de Blauwe Golf op trajecten die van groot belang zijn voor de scheepvaart of voor het wegverkeer. De data is vrij beschikbaar voor marktpartijen. Ook is er gewerkt aan een nieuwe dienstregeling voor het scheepvaartverkeer. Die zorgt ervoor dat schepen bij een bepaalde snelheid ongehinderd door kunnen varen. Kruijssen verwacht dat het BMS in de toekomst ook in andere provincies wordt ingevoerd. ,,Er is veel belangstelling'', zegt hij. In het project 'Beter Benutten' worden in heel Nederland slimme oplossingen bedacht voor een betere doorstroming van auto- en scheepvaartverkeer. Deze ideeën worden onderling uitgewisseld. Zo is in Rotterdam het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem ontwikkeld waardoor schippers de actuele bezetting kunnen zien van de openbare binnenvaart ligplaatsen in de haven. Dit leidt tot minder onnodige vaarbewegingen, lagere brandstofkosten en minder uitstoot.

Laat een reactie achter