Registratie voor rijgedrag


Registratie is niet noodzakelijk maar geeft wel extra opties op rijgedrag.nl. Door je te registreren wordt je gratis lid van rijgedrag.nl. Als lid kan je direct reageren op alle berichten op rijgedrag.nl en/of een forumonderwerp beginnen. Ook kan je melding ontvangen als er op een/jouw bericht of reactie wordt gereageerd.

Registeren
Gebruikersvoorwaarden
Alle berichten die op deze site worden geplaatst, geven de mening van de auteur weer en komen niet noodzakelijk overeen met de mening van de eigenaren en beheerders van deze site.

Door je te registreren op deze site ga je ermee akkoord geen berichten te plaatsen die wetten overtreden.

We behouden ons het recht voor om welke reden dan ook berichten te verwijderen, te bewerken of te verplaatsen.

Ik accepteer bovenstaande voorwaarden.

Voorwaarden

Voorwaarden

De website rijgedrag.nl heeft als doel om weggedrag dat echt niet te tolereren is, terug te dringen. De doelstelling van deze site kan alleen behaald worden als de meldingen serieus van aard zijn. Rijgedrag.nl behoudt zich het recht voor om twijfelachtige meldingen te verwijderen en in het geval van herhaling, gebruikers zonder nadere uiteenzetting uit te sluiten. Bij registratie op rijgedrag.nl worden deze voorwaarden onderschreven.
Door AVG wetgeving mogen wij geen kentekens meer plaatsen.

Aansprakelijkheid

De samenstellers van rijgedrag.nl bewaken de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid. Zij geven  geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. Voor zover de gebruikers van rijgedrag.nl meningen verkondigen is dat niet noodzakelijkerwijs de mening van rijgedrag.nl.  Rijgedrag.nl is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Rijgedrag.nl is niet aansprakelijk voor informatie die door gebruikers ter beschikking is gesteld op deze website en is niet aansprakelijk voor schade,  ontstaan door onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website.