Helm verplicht op de e-bike?

D

S Reageer! ()

Nieuw

Momenteel geldt er geen verplichting voor het dragen van een helm op een e-bike in Nederland. Echter, het aantal ongelukken waarbij fietsers betrokken zijn, inclusief e-bikes, blijft stijgen. In de afgelopen tien jaar is het aantal ernstig gewonde fietsers met bijna een derde toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat er meer aandacht wordt besteed aan het gebruik van helmen, vooral op e-bikes.

Op dit moment bestaat er al een helmplicht voor Speed Pedelecs (e-bikes die een snelheid van 45 km/u kunnen bereiken). Daarnaast is per 1 januari 2023 het dragen van een helm verplicht op snorfietsen. Aangezien de maximumsnelheid van een e-bike overeenkomt met die van een snorfiets, zou het in de toekomst mogelijk kunnen zijn dat een helmplicht voor e-bikes wordt ingevoerd. Het gebruik van een helm kan de kans op dodelijk hoofdletsel namelijk met 71% verminderen.

Hoewel er momenteel geen verplichting bestaat, zien we in Nederland gelukkig steeds meer e-bikers vrijwillig een helm dragen. Met name senioren hechten meer waarde aan de veiligheid die een helm biedt dan aan eventuele ongemakken zoals warmte of oncomfortabiliteit. Dit is begrijpelijk, aangezien in 2021 59% van alle fietsdoden in Nederland 70 jaar of ouder was. Er is ook een stijging waargenomen in de aankoop van helmen door mensen ouder dan 40 jaar.

Desalniettemin zijn er redenen waarom er mogelijk geen helmplicht wordt ingevoerd voor e-bikes. De overheid heeft al lange tijd de intentie om mensen aan te moedigen de auto te laten staan en de fiets te gebruiken, vanwege de voordelen voor zowel de gezondheid als het milieu. Een helmplicht zou sommige mensen kunnen afschrikken om over te stappen van de auto naar een e-bike. Daarnaast kunnen persoonlijke redenen, zoals het vinden van een helm suf, onhandig of overbodig, een rol spelen bij de acceptatie ervan. Met name de jeugd, die steeds vaker e-bikes gebruikt om naar school of sportactiviteiten te gaan, zou weerstand kunnen bieden tegen het dragen van een helm.

Hoewel er op dit moment geen verplichting bestaat, blijft het belangrijk om de veiligheid op de weg te waarborgen. Het vrijwillig dragen van een helm op een e-bike kan een verstandige keuze zijn, vooral gezien de stijgende ongevalscijfers.

Doe de Verkeers-check Fietshelm

Laat een reactie achter