gevaarlijker rijgedrag van weggebruikers veroorzaakt kettingreactie

D

S Reageer! ()

Nieuw

Uit een studie die vandaag werd gepubliceerd door bandenfabrikant Goodyear en de London School of Economics and Political Science (LSE), blijkt dat het rijgedrag van weggebruikers een kettingreactie bij ander weggebruikers veroorzaakt. Agressief of strijdlustig rijgedrag leidt tot frustraties onder andere weggebruikers, die op hun beurt ook agressief en onveilig reageren. Attente chauffeurs hebben daarentegen een kalmerend effect op agressieve bestuurders, waardoor de weg veiliger en minder stresserend wordt. In het onderzoek onder bijna 9.000 bestuurders uit 15 Europese landen gaf 87% van de deelnemers aan dat zij door kalmerend rijgedrag van andere weggebruikers op een later moment ook kalmerend reageren op andere agressieve weggebruikers. Van de deelnemers gaf 55% toe zich geïrriteerd te gedragen of andere weggebruikers uit te lokken wanneer ze daarvoor te maken hadden met een andere weggebruiker die hetzelfde gedrag vertoonde. Een kleine daad van vriendelijkheid of agressie kan een kettingreactie veroorzaken die een veiligere of juist gevaarlijkere omgeving voor bestuurders creëert. Gedrag van andere weggebruikers kan leiden tot Onderzoek naar veiligheid op de weg heeft al eens terecht de aandacht gevestigd op de moeilijke opgave van het identificeren van een specifieke probleemgroep van bestuurders die snel gevaarlijk gedrag vertonen. Het nieuwe onderzoek toont aan hoe belangrijk het is om te erkennen hoe het gedrag van medeweggebruikers ertoe kan leiden dat bestuurders gevaarlijker rijgedrag gaan vertonen, ook wanneer ze niet tot een specifieke probleemgroep behoren. Tennant: „Wegetiquette is belangrijk voor bestuurders.” De weg wordt maar zelden gezien als een sociale omgeving waarin fatsoen een rol speelt. Dit onderzoek naar veiligheid op de weg toont aan dat veel bestuurders andere auto’s zien als anonieme machines in plaats van als voertuigen met mensen van vlees en bloed, we roepen bestuurders dan ook op om eens na te denken over hun invloed op het gedrag van anderen’’.

Laat een reactie achter