Geen extra verkeer door nieuw asfalt

D

S Reageer! ()

Nieuw

​Tussen 2008 en 2012 nam het tijdverlies door files en verkeersdrukte op het hoofdwegennet met 32 procent af. Dit kwam vooral door de aanleg van spits- en plusstroken en wegverbredingen en door verkeersmanagement. Spitsstroken en het verbreden van snelwegen leidt amper tot een toename van het verkeer. De stelling van milieuorganisaties dat extra asfalt zinloos is, omdat door de aanzuigende werking uiteindelijk het verkeer toch weer vast komt te staan, gaat daarom niet op. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in een onderzoek naar de effecten van extra asfalt.  Pas op de langere termijn kan 10 procent aan extra rijstroken leiden tot een procent of 4 extra verkeer, stelt het KiM. Dat betekent overigens niet dat er geen nieuwe files ontstaan na de ingrepen. Het totale verkeer is in de periode 2000-2016 met 16 procent gegroeid. Dat komt niet doordat er meer plek is op de snelweg, maar door andere factoren, legt het KiM uit. De bevolking en het type banen is bijvoorbeeld veranderd waardoor er meer auto wordt gereden. Als tussen 2000 en 2012 niks was gedaan aan het wegennet, had een automobilist nu 45 procent meer tijd verloren in files dan begin deze eeuw. De aanleg van nieuw asfalt heeft dit beperkt tot 5 procent extra tijdverlies. Dat is economisch gezien een forse winst, rekent het KiM voor. De aanleg van nieuwe rijstroken leverde weggebruikers vorig jaar 625 miljoen euro op, oftewel 650.000 euro per aangelegde kilometer. Het bedrag is gebaseerd op de tijdwinst keer een uurbedrag.

Laat een reactie achter