Fouten bij opleggen boetes

D

S Reageer! ()

Nieuw

Tienduizenden, zo niet honderdduizenden boetes voor onverzekerd rijden en het rijden zonder APK zijn mogelijk niet volgens de voorschriften opgelegd.Het openbaar ministerie (OM) bekijkt vandaag in overleg met de Dienst Wegverkeer (RDW) hoe de fout hersteld kan worden en of eerder opgelegde boetes ongeldig verklaard moeten worden. Dat gebeurt naar aanleiding van een uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden. Dat oordeelde gisteren dat de boete die een automobilist kreeg wegens het onverzekerd rijden vernietigd moet worden. Reden: het hof kon op geen enkele manier achterhalen welke opsporingsambtenaar de sanctie opgelegd had en of die ambtenaar wel bevoegd was. De omissie lijkt het gevolg van een weeffout in het geautomatiseerde controlesysteem van de RDW. De Dienst Wegverkeer controleert keuring en verzekering van een voertuig automatisch. Dit gebeurt door databestanden met elkaar te vergelijken. Als daaruit blijkt dat een auto niet verzekerd of gekeurd is, wordt het automatisch doorgespeeld naar het Centraal Justitieel Incassobureau, die de boete int. Aan dit soort dossiers werd lange tijd en op grote schaal een algemene verbalisantencode - 'verbalisant 404040' - toegevoegd. En dat is waar het hof over valt. Door die automatiseringscode kan niet worden herleid of en welke opsporingsambtenaar van de RDW precies de boete heeft opgelegd. Juridisch gezien is de boete daardoor niet geldig. Woordvoerder Ernst Koelman van het OM beaamt dat het arrest gevolgen kan hebben voor eerder opgelegde boetes. "Het is voor het eerst dat een rechterlijke instantie zo oordeelt, terwijl dit soort boetes in het verleden al vaak in juridische procedures voorbij is gekomen." Het OM beraadt zich nog op eventuele vervolgstappen. De RDW heeft de werkwijze al aangepast. Dat boetes die eerder zijn opgelegd, ongedaan gemaakt moeten worden, behoort 'theoretisch' tot de mogelijkheden, aldus het OM. Om hoeveel boetes het gaat is niet bekend, maar alleen al voor het onverzekerd rijden worden jaarlijks 200.000 beschikkingen opgelegd.

Laat een reactie achter