Rekeningrijden
Posted: 15 August 2017 08:24 AM
Administrator
Avatar
RankRankRank
Total Posts:  79
Joined  2012-10-28

Autorijden extra belasten om files tegen te gaan is niet nodig. Mobiliteitsdeskundige Carlo van de Weijer, verbonden aan TU Eindhoven zegt dat in een reactie op een toekomstrapport van de internationale denktank RethinkX, met als conclusie: autobezit is rond 2030 drastisch afgenomen door autodelen en Uberachtige oplossingen. Het aantal auto’s zal uit besparingsdrift sterk krimpen.
Van de Weijer is het deels eens met de visie van de denktank, maar hij plaatst kanttekeningen. “Autorijden zal over de hele linie goedkoper worden, of dat nou met benzine of elektriciteit is. Autonome voertuigen in Nederlandse steden zijn moeilijk vanwege de grote drukte en krappe infrastructuur.”
De TU-directeur van ‘Smart Mobility’ beveelt aan stadscentra zoveel mogelijk autovrij te maken. ,,Zodat de voortuintjes uit de grond kunnen komen, waar de overgebleven auto’s in verstopt worden, en kinderen weer op straat mogen spelen. Voetgangers en fietsers moeten de stad heroveren.”

Werktijden
Volgens Van de Weijer is de belangrijkste opgave om reizigers uit de spits te weren en te bewegen dichter bij huis te werken. “Dat kan ook met flexibele werktijden. Files zullen nooit helemaal verdwijnen. Kilometerheffing heeft veel haken en ogen, hoewel soms betalen naar autogebruik eerlijker is.”

In politiek Den Haag, waar autogebruik op de formatietafel ligt, worden de ontwikkelingen rond de ‘heilige koe’ met interesse gevolgd. De VVD zou al op andere gedachten zijn gekomen over de kilometerheffing nu er volop gesprekken worden gevoerd over een nieuw kabinet met GroenLinks, de partij die het liefst iedereen per trein en fiets ziet reizen.
VVD-Kamerlid Barbara Visser stelt de automobilist gerust: “Ons standpunt is niet gewijzigd.” De liberaal is enthousiast over de auto van de toekomst. “De zelfsturende auto kan ons leven makkelijker maken. Laat maar komen. We willen wetten en regels aanpassen om dat mogelijk te maken”, reageert Visser. Ze vindt dat mensen zelf moeten kunnen beslissen hoe ze zich verplaatsen. “Mobiliteit gaat om snel, veilig en tegen de laagste kosten van A naar B komen. Hoe je dat wilt doen, is je eigen keuze.”

De ANWB is het daarmee eens. “Er zijn geen plannen voor kilometerheffing. Wij hebben in een manifest van de Mobiliteits-alliantie alleen gepleit voor experimenten met betalen naar gebruik om te testen hoe dat in de praktijk uitpakt. De regering moet gericht beleid maken.” Over de situatie na 2030 wil de ANWB weinig zeggen. Woordvoerder Ad Vonk: “De verre toekomst is onvoorspelbaar en onzeker. We willen geen onrust, maar moeten niet aarzelen nieuwe technieken en middelen te benutten.”

Image Attachments
rekeningrijden.jpg