Leger wil schoner rijden
Posted: 02 March 2016 05:07 PM
Administrator
Avatar
RankRankRank
Total Posts:  75
Joined  2012-10-28

Defensie wil het gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie en gas flink afbouwen. Het militair materieel heeft steeds meer brandstof nodig en dat zorgt voor problemen tijdens operaties, schrijft minister Hennis. De afhankelijkheid van deze brandstof beperkt de langdurige inzet van de eenheden. Het transport ervan kost verder veel mankracht en inspanning. De aanvoerlijnen van brandstof zijn bijvoorbeeld relatief makkelijke doelwitten en grote aantallen militairen zijn nodig voor de beveiliging.
Hennis streeft ernaar de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in 2030 met zeker 20 procent te verminderen ten opzichte van 2010.

 
     Benzineauto weg in 2035 ››