Wat houdt het onderzoek naar rijvaardigheid in?
Posted: 19 August 2013 12:17 PM
Administrator
Avatar
RankRankRank
Total Posts:  77
Joined  2012-10-28

Als het vermoeden bestaat dat u onvoldoende rijvaardig bent, ontvangt u van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een oproep voor een onderzoek naar uw rijvaardigheid. U bent verplicht hieraan mee te werken.

Onderzoek rijvaardigheid
Een rijvaardigheidsadviseur van het CBR verricht het rijvaardigheidsonderzoek. Het onderzoek bestaat uit een theorietoets en een praktijktoets. De rijvaardigheidsadviseur controleert uw kennis van verkeerstekens en verkeersregels en kijkt of u veilig aan het verkeer kunt deelnemen.
De rijvaardigheidsadviseur stuurt een beoordelingsformulier naar de divisie Rijgeschiktheid van het CBR. Deze divisie neemt vervolgens een besluit over uw rijvaardigheid.

Uitslag rijvaardigheidsonderzoek
Als uit het onderzoek blijkt dat u rijvaardig bent,  mag u uw rijbewijs houden. Bent u niet rijvaardig, dan verklaart het CBR uw rijbewijs ongeldig. Bent u het niet eens met de uitslag van het onderzoek, dan kunt u een tweede onderzoek aanvragen. De kosten van het tweede onderzoek moet u zelf betalen. Het tweede onderzoek wordt afgenomen door een andere rijvaardigheidsadviseur van het CBR.