100 euro tol voor Autobahn
Geplaatst: 29 October 2014 06:18 PM
Beheerder
Avatar
RangRangRang
Totaal aantal berichten:  76
Aangesloten  2012-10-28

De bekritiseerde Duitse tolheffing voor buitenlandse automobilisten wordt per 1 januari 2016 ingevoerd. De Europese Commissie stemt waarschijnlijk in met de aangepaste plannen.
Anders dan in de aanvankelijke opzet, wordt voor binnenwegen een uitzondering gemaakt. Het tolvignet is alleen nodig voor de Autobahn en - vanaf 2018 - de Bundesstrassen. Minister Dobrindt komt daarmee tegemoet aan protesten uit grensregio’s. Daar vreest men een dramatische terugloop van het lucratieve grensverkeer.
Een tolvignet dat een jaar geldig is, gaat 25 tot 100 euro kosten, afhankelijk van het type auto en brandstof.
Burgemeester Sijbom van de Nederlandse grensgemeente Losser ziet niets in de aangepaste plannen. “De enige oplossing, naast helemaal niet invoeren, is een tolvrije bufferzone van vijftig kilometer”, vindt hij. Sijbom vreest onder meer sluipverkeer via zijn gemeente, van automobilisten die de tol willen ontwijken.

Beeldbijlagen
maut.jpg