Landelijk maximumtarief voor rijbewijs definitief
Posted: 29 January 2014 04:07 PM
Administrator
Avatar
RankRankRank
Total Posts:  77
Joined  2012-10-28

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een definitief maximumtarief voor rijbewijzen ingevoerd. In heel Nederland kost het rijbewijs per 1 januari 2014 maximaal 38,48 euro. Voorheen konden gemeenten zelf bepalen hoeveel een rijbewijs kost. Ondanks de gelijke dienstverlening, ontstonden er grote prijsverschillen tussen verschillende gemeenten. Het landelijke gemiddelde lag in 2013 op ruim 40,9 euro per rijbewijs, maar in sommige gemeentes werd zelfs 68 euro in rekening gebracht.
De 38,48 euro is een voor de gemeenten kostendekkend bedrag. Het is de som van de vaste kosten die aan de Rijksoverheid betaald moeten worden (9,70 euro) en de gemeentelijke gelden ter vergoeding van de kosten die worden gemaakt voor afgifte van het rijbewijs (28,78 euro).