Verkeersgedrag jonge bromfietsers: theorie-examen brengt geen verbetering
Posted: 03 December 2013 06:30 PM
Administrator
Avatar
RankRankRank
Total Posts:  76
Joined  2012-10-28

In 1996 is het bromfietscertificaat verplicht gesteld. Om het certificaat te bemachtigen, moeten jonge bromfietsers eerst met goed gevolg een theorie-examen afleggen. Maar in hoeverre betekent theoretische kennis ook een goede rijvaardigheid? In een zojuist gepubliceerd onderzoek onder jonge bromfietsers blijkt dat een betere theoriekennis niet vanzelf leidt tot veiliger gedrag. Wel blijkt uit dit onderzoek dat de voertuigbeheersing en het verkeersgedrag aanzienlijk beter worden na een 16-urige praktische rijopleiding. De SWOV is bezig met een vervolgonderzoek naar het blijvende effect van zo’n praktijkopleiding.

De rijprestatie in het verkeer blijkt het meest samen te hangen met verkeersinzicht en voertuigbeheersing. Het verkeersinzicht zelf is beter bij diegenen die jaarlijks meer kilometers op de brommer zeggen af te leggen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat ook jonge bromfietsers in beperkte mate ervaringsgewijs leren. Desondanks blijkt slechts 4% van de bromfietsers erin te slagen om vóór de rijopleiding aan de ‘norm’ voor praktische rijvaardigheid te voldoen. Deze norm was speciaal voor dit onderzoek door het CBR vastgesteld, en was afgeleid van de exameneisen voor motorbestuurders.

Na de 16-urige rijopleiding waren de voertuigbeheersing en het verkeersgedrag van de jongeren aanzienlijk verbeterd. In plaats van 4% voor de opleiding voldeed na de opleiding nu 44% van de jongeren aan de gehanteerde norm voor praktische rijvaardigheid.
In het nu lopende vervolgonderzoek worden degenen die aan de praktijkopleiding hebben meegedaan, vergeleken met een controlegroep die hun vaardigheden primair aan rij-ervaring te danken hebben, om tot concrete aanbevelingen over een praktijkopleiding te kunnen komen.

Overigens zijn de uitkomsten van het onderzoek ook van belang voor bijvoorbeeld de vraag of in het kader van verkeersonderwijs op scholen volstaan kan worden met theorielessen.