Verkeerskennis verbeterd door invoering van bromfietscertificaat
Posted: 03 December 2013 06:23 PM
Administrator
Avatar
RankRankRank
Total Posts:  79
Joined  2012-10-28

De invoering van het theoriecertificaat voor brom- en snorfietsers heeft geleid tot een sterke en substantiƫle verbetering van de kennis van en het inzicht in het verkeer onder deze groep. Dit blijkt uit een evaluatie van de invoering van het bromfiets-theoriecertificaat die de SWOV heeft uitgevoerd in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat (R-98-5).
Sinds 1 juni 1996 dient elke brom- en snorfietser in het bezit te zijn van een theoriecertificaat.
De bedoeling van deze maatregel is dat met name jonge brom- en snorfietsers beter voorbereid en daardoor veiliger aan het verkeer deelnemen. De evaluatie was gericht op de bedoelde, maar ook op de onbedoelde (neven)effecten van de invoering.

Van de mannen slaagde 44%; van de vrouwen 40%.

Ongeveer een kwart van de kandidaten heeft een theorie-opleiding gevolgd.
De meest genoemde reden is de verwachting dat ze gemakkelijker zullen slagen.
De opleiding hebben ze bij een rijschool gedaan. De kandidaten hebben een onverdeeld positieve mening over de kwaliteit van de lessen en ook over de rijschool waar ze de lessen hebben gevolgd.

De kandidaat zonder theorie-opleiding heeft zich vooral met behulp van een boek voorbereid.
De belangrijkste reden voor de keuze van voorbereiden met een boek, is de verwachting dat men het examen gemakkelijk kan halen, ook zonder een cursus te volgen.

Kandidaten die een theorie-opleiding hebben gevolgd, hebben een hogere slaagkans dan kandidaten zonder theorie-opleiding. Kandidaten die menen dat ‘het gemakkelijk uit een boekje te leren is’, blijken zowel hun eigen capaciteiten als de moeilijkheidsgraad van het examen verkeerd in te schatten.
Ook het idee dat ze wel zullen slagen wanneer ze vaker examen doen blijkt fout.
Kandidaten blijken bij een herexamen niet succesvoller te zijn dan kandidaten die voor het eerst naar het bromfietsexamen gaan.

Gebleken is dat het rijden zonder certificaat minder vaak voorkomt dan werd aangenomen: minimaal 75% van de bromfietsers bezit het certificaat. Bij zestien- tot zeventienjarigen is dit zelfs 90% of meer.
Het overgrote deel van de jongeren vindt het onverstandig om zonder certificaat te rijden omdat ze het risico lopen een flinke boete te krijgen en ook problemen met de verzekering.