223.034 Autorijbewijs in 2022 uitgegeven
Posted: 28 March 2023 03:51 PM
Administrator
Avatar
RankRankRank
Total Posts:  79
Joined  2012-10-28

In 2022 haalden 223.034 mensen hun autorijbewijs, een flinke stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (181.552 in 2021) en 2020 (163.927). Het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) meldt dat deze stijging te wijten is aan de coronamaatregelen, die ervoor zorgden dat zowel examens als rijlessen stil kwamen te liggen. De cijfers komen nu weer in de buurt van de aantallen voordat de maatregelen werden ingevoerd; in 2019 behaalden ruim 219.000 mensen hun autorijbewijs. Vooral de 18-jarigen waren goed vertegenwoordigd met 62.243 rijbewijzen.

Om de achterstand die was ontstaan door de coronamaatregelen weg te werken, nam het CBR vorig jaar ruim een miljoen theorie-examens af. Deze achterstand is tegenwoordig weggewerkt, maar bij de praktijkexamens is het nog steeds een uitdaging. Om dit op te lossen, stellen het CBR meer locaties open, maken ze gebruik van overwerk, doorwerkende gepensioneerden en het opleiden van nieuwe examinatoren. Ook worden collega’s uit rustige regio’s ingezet in drukkere gebieden.