Wanneer wordt mijn rijbewijs ingevorderd?
Posted: 20 August 2013 12:22 PM
Administrator
Avatar
RankRankRank
Total Posts:  79
Joined  2012-10-28

De politie kan uw rijbewijs invorderen als u de veiligheid op de weg ernstig in gevaar brengt. Bijvoorbeeld als u veel te hard rijdt of als u teveel alcohol heeft gedronken. U kunt uw rijbewijs ook kwijtraken als u openstaande verkeersboetes heeft.

Redenen voor invordering rijbewijs
Uw rijbewijs kan onder andere worden ingevorderd in de volgende situaties:
  U heeft een alcoholgehalte in uw bloed van meer dan 1,3 promille. Voor beginnende bestuurders is dit 0,8 promille.
  U weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek (blaastest of bloedonderzoek).
  U rijdt 50 kilometer per uur of meer te hard. Op de bromfiets geldt dit bij 30 kilometer per uur of meer te hard rijden.

Beslissing invordering rijbewijs
Bij invordering stuurt de politie uw rijbewijs binnen 3 dagen naar de officier van justitie. Die beslist binnen 10 dagen of uw rijbewijs wordt ingehouden of dat u uw rijbewijs terugkrijgt.
In de periode dat u uw rijbewijs kwijt bent, mag u geen enkel motorvoertuig besturen. Ook niet als u een voertuig (bijvoorbeeld een trekker) nodig heeft voor uw werk.

Inhouding van het rijbewijs
De officier van justitie kan uw rijbewijs voor langere tijd inhouden. De inhouding van uw rijbewijs is een maatregel die geldt totdat uw zaak voor de rechter komt. De officier van justitie is wettelijk verplicht de zaak binnen 6 maanden na de invordering voor de rechter te brengen.

Klaagschrift indienen
Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van justitie, dan kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. Dit is een brief waarin u de rechter vraagt of u uw rijbewijs terug kunt krijgen.

Beslissing rechter
Als uw zaak voor de rechter komt, dan moet u zich verantwoorden voor de overtreding. De rechter beoordeelt of u een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgt. De tijd dat u uw rijbewijs kwijt was voor de rechtszitting wordt afgetrokken van deze periode. U kunt uw rijbewijs ook voorgoed kwijtraken.

Rijbewijs innemen bij openstaande verkeersboetes
Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan uw rijbewijs innemen als u openstaande verkeersboetes heeft. Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u het openstaande bedrag betalen.