Wat is de keuringsleeftijd voor senioren met een rijbewijs?
Posted: 20 August 2013 12:18 PM
Administrator
Avatar
RankRankRank
Total Posts:  77
Joined  2012-10-28

Vanaf uw 70e jaar moet u voor verlenging van uw rijbewijs elke 5 jaar een medische keuring ondergaan. Het kabinet heeft plannen om die leeftijdsgrens te verhogen naar 75 jaar.
Geldigheid rijbewijs na uw 60e

Elke automobilist moet rond het 70e levensjaar een medische keuring ondergaan. Iedereen boven de 60 krijgt daarom een rijbewijs dat korter geldig is dan de gebruikelijke 10 jaar.

Bent u tussen de 60 en 65? Dan is uw nieuwe rijbewijs geldig tot uw 70e.

Bent u ouder dan 65? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.

Na uw 70e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.

Medische keuring op tijd aanvragen
Zorg dat u de medische keuring op tijd aanvraagt bij het CBR. Voordat uw rijbewijs verloopt, ontvangt u hiervan bericht van de RDW. Dat is een goed moment om werk te maken van de verlenging. U heeft niet alleen te maken met de gemeente en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), maar ook met artsen of specialisten naar wie het CBR u mogelijk doorverwijst.

Verhoging keuringsleeftijd naar 75 jaar
Vanaf januari 2014 gaat de keuringsleeftijd voor senioren die hun rijbewijs willen verlengen omhoog van 70 naar 75 jaar.

Door deze verhoging bespaart u de kosten van:
de eigen verklaring;
het huisartsenbezoek;
een eventueel extra onderzoek door een medisch specialist.

Onderzoek naar medische keuring rijbewijs
Daarnaast heeft het RIVM een onderzoek uitgevoerd naar de effecten en alternatieven van de medische keuring voor senioren. Uit dit rapport blijkt dat aannemelijk is dat de keuring de verkeersveiligheid bevordert. Maar in hoeverre dit gebeurt blijft onbekend. De seniorenkeuring blijft daarom bestaan. Wel wordt de keuring eenvoudiger. De Tweede Kamer is in de zomer van 2013 over het rapport geïnformeerd.