​Files toegenomen

D

S Reageer! ()

Nieuw

De files zijn in de periode tussen mei en augustus weer iets toegenomen, met 2,3 procent ten opzichte van de vier maanden ervoor. Dat blijkt uit een rapportage van minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer.Uit het onderzoek blijkt dat wegwerkzaamheden in elk geval niet de oorzaak zijn van de toename van de file. De hinder veroorzaakt door werken aan de weg is namelijk gedaald van 5,1 procent naar 4,3 procent van de filezwaarte. Het aantal afgelegde kilometers op jaarbasis daalde licht, met 0,9 procent, naar 64,7 miljard. De hoeveelheid uren die alle weggebruikers samen extra hebben moeten reizen is gestegen met 3,5 procent. Hiermee komt het totale reistijdverlies in Nederland op 44,5 miljoen uur op jaarbasis.

Laat een reactie achter