De groene autodroom niet haalbaar

D

S Reageer! ()

Nieuw

De doelstelling om in 2030 alleen nog elektrische auto's te verkopen, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord, dreigt te mislukken. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Milieu stelt dat de huidige financiële aanmoedigingspremies voor elektrische auto's in de komende jaren aflopen en dit een negatief effect kan hebben op de verkoop van elektrische auto's. Heijnen pleit daarom voor nieuwe stimuleringsmaatregelen na 2025. Eerdere onderzoeken van het fiscale beleid waren kritisch en wezen onder andere op de hoge kosten per bespaarde ton uitstoot en een scheve verdeling van subsidies tussen ondernemers en particulieren.

Laat een reactie achter