Chaos op het fietspad

D

S Reageer! (1)

Nieuw

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de Fietsersbond roepen op tot maatregelen om de wildgroei van nieuwe voertuigen op het fietspad tegen te gaan en de verkeersveiligheid te verhogen. Deze oproep komt voort uit onderzoek van Multiscope waaruit bleek dat een derde van de Nederlanders verkeersveiligheid als het belangrijkste punt voor het verkeersbeleid ziet. Met name mensen tussen de 18 en 34 jaar en 50-plussers noemen verkeersveiligheid als belangrijkste aandachtsgebied.

De groei van nieuwe voertuigen op het fietspad, zoals bakfietsen en stepjes, dreigt de afvoerput van het verkeerssysteem te worden. Dit zorgt voor een grotere chaos op de al overvolle fietspaden. VVN en de Fietsersbond willen daarom dat er paal en perk gesteld wordt aan de groei van deze voertuigen.

Het belang van verkeersveiligheid kan niet genoeg benadrukt worden. Iedereen heeft recht op een veilige verplaatsing en het is daarom van groot belang dat er maatregelen genomen worden om de verkeersveiligheid te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld door het inrichten van aparte fietspaden voor de nieuwe voertuigen, of door het beperken van hun snelheid.

Daarnaast zijn er nog andere speerpunten genoemd in het onderzoek, zoals het verbeteren van de openbare vervoersinfrastructuur en het bevorderen van duurzame vervoersopties. Het is van groot belang dat er een integrale aanpak komt voor verkeersveiligheid en verkeersdrukte. Dit kan door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

In samenwerking met de belangenclubs moet er een plan opgesteld worden om de verkeersveiligheid te verhogen en de groei van nieuwe voertuigen op het fietspad te beperken. Hierdoor kan er een veilige verplaatsing gegarandeerd worden voor iedereen en kan er een oplossing gevonden worden voor de verkeersdrukte.

Reacties

test op 2023 01 25

In samenwerking met de belangenclubs moet er een plan opgesteld worden om de verkeersveiligheid te verhogen en de groei van nieuwe voertuigen op het fietspad te beperken. Hierdoor kan er een veilige verplaatsing gegarandeerd worden voor iedereen en kan er een oplossing gevonden worden voor de verkeersdrukte.

Laat een reactie achter