Motorrijders en een file

D

S Reageer! ()

Nieuw

Files kost automobilisten al veel tijd, en het toevoegen van motorrijders aan die rij kan nog meer tijd in beslag nemen. Het is echter belangrijk om motorrijders ruimte en aandacht te geven, omdat dit ook voordelen heeft voor automobilisten. Een gedragscode is opgesteld om de regels voor weggebruikers met betrekking tot het geven van ruimte en aandacht aan motorrijders vast te leggen, met als uitgangspunt dat samenwerking leidt tot een snellere en veiligere doorstroming.

Motorrijders moeten een gepaste snelheid aanhouden tijdens het passeren van auto's in een file, met een snelheidsverschil van niet meer dan 10 km/u. Dit vermindert irritatie bij automobilisten en voorkomt gevaarlijke situaties. Motorrijders moeten ook alert zijn op onvoorzichtig gedrag van automobilisten, zoals onverwacht van rijstrook wisselen en openstaande portieren.

Motorrijders hebben om verschillende redenen baat bij het inhalen van stilstaande of langzaam rijdende auto's. Een van de belangrijkste redenen is hun veiligheid. Motorrijders zijn zeer kwetsbaar bij kop-staartbotsingen, omdat ze geen kreukelzones, bumpers of airbags hebben. Daarnaast kan de warmteontwikkeling bij zowel de bestuurder als de motor een probleem vormen.

Sinds 1991 is het niet meer verboden voor motorrijders om langzaam tussen de file door te rijden. Er zijn echter spelregels opgesteld om ervoor te zorgen dat het inhalen van een autofile op een veilige manier gebeurt. Deze spelregels zijn bedoeld om het gedrag van automobilisten en motorrijders beter op elkaar af te stemmen en zo irritatie en ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. De belangrijkste verkeersveiligheids-organisaties ondersteunen deze gedragscode.

Voor motorrijders gelden de volgende spelregels:

 1. Rijd rustig tussen de file door en houd een snelheidsverschil van niet meer dan 10 km/u met de auto die je passeert.
 2. Wees alert op onvoorzichtig gedrag, zoals automobilisten die plotseling van rijstrook wisselen of openstaande portieren bij warm weer.
 3. Als er met meerdere motoren wordt gereden, houd dan het hoofd koel en rij rustig achter elkaar tussen de file door.
 4. Bij het naderen van een file, let op achteropkomend verkeer dat mogelijk niet op tijd vertraagt. Verminder zelf geleidelijk aan de snelheid en waarschuw met alarmlichten of remlicht.
 5. Als je als laatste in de file staat, gebruik dan alarmlichten of remlicht om duidelijk aan te geven dat je met je motor achter de file staat. Houd voldoende afstand van de voorganger en probeer zo mogelijk tussen de wachtende auto's in te voegen.
 6. Zodra de file weer op gang komt, voeg je in op de rijstrook tussen de auto's en gebruik je tijdig de richtingaanwijzer.
 7. Motorrijders mogen niet rijden op de vluchtstrook, redresseerstrook, doelgroepstrook, verdrijvingsvlak en puntstuk.

Voor automobilisten gelden de volgende spelregels:

 1. Blijf alert op achteropkomend verkeer door regelmatig uw spiegels te gebruiken. Motorrijders worden vaak over het hoofd gezien, vooral bij stilstaand fileverkeer. Een snelle blik naar achteren kan het verschil maken tussen een onopgemerkt ongeval en het vermijden ervan door tijdig te reageren.
 2. Rijd over het midden van uw rijstrook, zodat achteropkomende motorrijders voldoende ruimte hebben om te passeren. Motorrijders rijden doorgaans tussen de rijstroken in, vlak langs de onderbroken streep. Geef hen indien mogelijk extra ruimte door naar rechts uit te wijken op de rechterstrook of naar links op de linkerstrook.
 3. Let goed op bij het wisselen van rijstrook. Automobilisten die dit doen zonder op het achterliggende verkeer te letten, vormen een groot gevaar voor motorrijders. Kijk altijd in de spiegel voordat u van rijstrook wisselt en houd ook rekening met motorrijders die mogelijk tussen de file doorrijden, soms in de dode hoek van uw spiegel. Geef richting aan om het achteropkomende verkeer te waarschuwen.
 4. Open het portier alleen indien nodig, vooral tijdens filevorming op warme dagen. Het openen van een portier kan ernstige gevolgen hebben voor motorrijders. Controleer altijd of er geen achterliggers zijn die u willen passeren voordat u het portier opent. Gebruik indien nodig ramen of airconditioning voor verkoeling.

Let op: Deze gedragscode is een dringend advies en geen wettelijke regeling. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het niet naleven van de gedragscode betekent niet automatisch aansprakelijkheid in geval van een ongeval. De gedragscode is bedoeld voor zowel automobilisten als motorrijders (zonder zijspan) en is alleen van toepassing op stilstaand of langzaam rijdend verkeer op de Nederlandse snelwegen.

Laat een reactie achter