Alcohol in het verkeer

D

S Reageer! (1)

Nieuw

Voor beginnende bestuurders geldt een toegestaan alcoholpromillage van 0,2 promille. DIt komt neer op ongeveer één standaardglas alcohol. Voor niet-beginnende bestuurders is deelname aan het verkeer verboden bij een bloedalcoholgehalte van 0,5 promille en hoger (dit is een Adem Alcohol Gehalte van 220 microgram). Dit percentage bereik je na het drinken van ongeveer 2 glazen alcohol binnen een uur. Dit geldt ook voor rijden op de fiets en scooter. Hier kunt u met de alcoholcalculator uw alcoholpercentage uitrekenen. Rijden onder invloed Het risico op verkeersongevallen neemt toe vanaf een alcoholconcentratie in het bloed van 0,4?. In Nederland ligt de grens bij een promillage van 0,5, zoals in de meeste landen, behalve voor beginnende bestuurders (0,2?). Het percentage automobilisten dat onder invloed van alcohol rijdt is in 2008 stabiel gebleven.
  • Er reden meer mannen dan vrouwen onder invloed (3,4% versus 1,6%).
  • Na eerdere dalingen bij zowel mannen als vrouwen is het percentage overtredingen bij zowel mannen als vrouwen nagenoeg stabiel gebleven.
  • Het hoogste percentage overtreders is bij mannen en bij vrouwen te vinden in de leeftijdsgroepen 35-49 jaar (4,0% mannelijke overtreders en 2,0% vrouwelijke).
  • Het percentage overtreders is het hoogst tussen twee en vier uur 's nachts, vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag (7,3%).
Verkeersslachtoffers door alcohol Volgens de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) waren er naar schatting ongeveer 2 500 doden en ziekenhuisgewonden gevallen in het verkeer door alcoholgebruik (Ministerie van Verkeer en Waterstaat).
  • Het totale aantal alcoholgerelateerde ziekenhuisgewonden en doden in het verkeer zijn wederom gedaald.
  • Ook is het percentage alcoholgerelateerde verkeersdoden en ziekenhuisgewonden gedaald ten opzichte van het totaal aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden.
  • 9 procent van de verkeersdoden was ziekenhuisgewonden alcohol gerelateerd, in 2008 was dit veertien procent.

Reacties

Rob Plasschaert op 2013 05 22

Nooit meer rijden “Geen discussies over het toegestane promillage. In het verkeer geen alcohol. Direct rijbewijs kwijt en nooit meer rijden.’’

Laat een reactie achter