Aantal boetes trajectcontrole verdubbeld

D

S Reageer! ()

Nieuw

Het aantal hardrijders dat is bekeurd bij trajectcontroles is in 2012 verdubbeld ten opzichte van het aantal van het jaar ervoor. In 2012 kregen ruim 1,4 miljoen automobilisten een boete voor te hard rijden op snelwegen met trajectcontrole. In 2011 waren dat er 720.000. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft vrijgegeven.

De stijging lijkt gedeeltelijk voor rekening te komen van de nieuwe trajectcontrole op de A2 tussen Holendrecht en Maarssen. Die trad in de zomer in werking, maar hier werden ook gelijk de meeste snelheidsovertredingen vastgelegd van alle trajectcontroles: 483.767.

Volgens het ministerie zijn automobilisten zich wel steeds beter bewust van deze controle. In september werden op de A2 nog 194.000 automobilisten geflitst, maar in december was het aantal overtredingen weer gedaald tot 60.500. Ook bij de trajectcontrole op de A12 bij Utrecht gingen veel automobilisten in de fout (435.000).

In 2012 was het aantal verkeersboetes even groot als in 2011. De meeste verkeersboetes deelde de politie uit voor snelheidsovertredingen: 7,6 miljoen. Bijna de helft daarvan (45,2 procent) was voor te hard rijden binnen de bebouwde kom.

In de eerste helft van vorig jaar werden een half miljoen minder boetes uitgeschreven dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Onder meer door de invoering van de nieuwe trajectcontrole op de A2 ging dat aantal omhoog.

Laat een reactie achter