30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom

D

S Reageer! ()

Nieuw

Veel gemeenten en Veilig Verkeer Nederland (VVN) zijn het erover eens dat het invoeren van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom de veiligheid kan verhogen, waardoor er minder doden en ernstig gewonden te betreuren zullen zijn. Rob Stomphorst van VVN waarschuwt echter dat er meer nodig is dan alleen het vervangen van een bordje van 50 km/u door 30 km/u. Er moeten verschillende snelheidsremmende maatregelen worden getroffen, zoals drempels, kronkels, wegversmallingen en andere infrastructuur aanpassingen.

Om de plannen te verwezenlijken is er nog geen wetgeving. De Tweede Kamer nam in het najaar van 2020 een motie aan waarin werd afgesproken dat 30 km/u de standaardnorm wordt binnen de bebouwde kom. Eric de Kievit van het kennisnetwerk waarin kennisplatform Crow en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) samenwerken, waarschuwt dat als de infrastructuur niet wordt aangepakt, er een schijnveiligheid ontstaat die de verkeersveiligheid niet ten goede komt.

De politie is blij met initiatieven voor een lagere snelheid omdat dit minder ernstige ongevallen en slachtoffers oplevert. Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie, benadrukt dat er geen extra capaciteit is om dit te handhaven als de weginrichting niet aangepast wordt.

De gemeente Amsterdam is voortvarend van start gegaan met de invoering van de nieuwe standaard. Verkeerswethouder Melanie van der Horst stelt dat twee derde van de Amsterdammers zich niet veilig voelt in het verkeer in Amsterdam. Daarom is er ongeveer 27 miljoen euro beschikbaar voor de invoering van 30 km/u op meer dan 500 wegen. De verwachting is dat met het invoeren van 30 km/u het aantal ongelukken afneemt met 20 tot 30 procent.

Laat een reactie achter